فرصت های بازار محتوا

شناسایی فرصت های خلق ارزش و ثروت در بازار محتوا

روز دوم اسفندماه همایش «کارآفرینی با تأکید بر مشاغل اطلاعاتی» به همت انجمن علم اطلاعات دانشگاه قم از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار شیخ مفید برگزار شد.

اسلایدهای زیر، اسلایدهای ارائه شده در پنل دوم همایش، با عنوان «فرصت های بازار محتوا» است. در این پنل ابتدا آمارهایی در رابطه با وضعیت و ارزش بازار محتوا در کشور بیان شد. پس از آن با معرفی برخی کسب و کارهای مبتنی بر محتوا، بعضی فرصت های ارزش آفرینی، کارآفرینی و خلق ثروت در حوزه محتوا مطرح شد.